Агенция “Фиеста”

Координатор в сватбения ден.


 

Координаторът за сватбения ден има тежката задача да съгласува и координира както ритуалите, така и лицата ангажирани с тях. Следи за изпълнението на графика по часове, за осигуряване на различните аксесоари в ресторант и църква, за настаняване на гостите по предварително уточнените места, за навременното идване на колите, за присъствието на ангажираните от вас лица в сватбения ден. Наблюдава раздаването на храната и напитките, проверява за забравени вещи, помага ако нещо се скъса, счупи или трябва да се достави.