Агенция “Фиеста”

Изготвяне схема с местата на гостите. 

Изготвяне схема на местата на гостите в ресторанта и уточняване на местата им. Посещава се избрания ресторант и в зависимост от помещението, броя, вида на масите и броя на гостите се прави план-скица за разположението на масите и брой хора за тях.