Агенция “Фиеста”

Ритуал “Подписване на граждански брак” в зала “Катя Попова” — Плевен.


 

В Плевен няма ритуална /обредна/ зала, в която да се извършват бракосъчетания. След продажбата на общинска фирма „Обредни дейности“ общината пригоди концертната зала „Катя Попова“ за подписването на граждански бракове. За целта закупи стойки и кашпи с изкуствени цветя, които постави на сцената, където става подписването на документите. Гостите са разположени долу в салона. Имате възможност да избирате между вариантите:
    — Подписване на брак в деня на сватбата в зала „Катя Попова“. Подписването, както и съпътстващия ритуал се извършва от длъжностното лице по гражданско състояние в ЕСГРАОН. Цената на услугата е по тарифите на Общината.
    — Подписване на брак в деня на сватбата в зала „Катя Попова“. Подписването, както и съпътстващия ритуал се извършва от наето от вас лице от сватбена агенция. Цената на услугата е по тарифата на съответната агенция.
    — Подписване на брак през седмицата /в делнични дни/, което е безплатно като услуга. Трябва да осигурите единствено кръстниците си. В деня на сватбата за вашите гости правите отново „ритуал подписване“, който се извършва от наето от вас лице от сватбена агенция. Цената на услугата е по тарифата на съответната агенция.
Ако желаете да промените вида на зала „Катя Попова“, за да подпишете брак там, можете да наемете агенция за декориране на залата. Цената на тази услуга е според вида на декорацията и тарифата на съответната агенция.